Vi leverer maskiner og deler til hele landet.
Vennligst ta kontakt med oss for produktark og detaljert info.

Addresse: Sothammergeilen 3, inngang 5, 4029

Tlf. 51543200 / Mob. 92080017

E-post: sih@hoytrykksenteret.no

Åpningstider: kl 08.00 – 16.00 mandag til fredag.